Nieuwe algemene voorwaarden

Met ingang van 1 maart 2014 zijn er nieuwe Algemene Voorwaarden Kinderopvang. De voorwaarden zijn van toepassing op de dagopvang en de buitenschoolse opvang. De Algemene Voorwaarden gelden voor alle leden van Brancheorganisatie Kinderopvang.
Belangrijkste wijziging in deze nieuwe voorwaarden is het terugbrengen van de opzegtermijn naar 1 maand. Daarnaast is het volgens deze voorwaarden mogelijk dat een contract op ieder moment van de maand kan worden opgezegd. De nieuwe voorwaarden zijn tevens tekstueel en inhoudelijk verbeterd. Onder het kopje informatie kun je de nieuwe algemene voorwaarden bekijken.