Over Boter Kaas & Overblijf

Vanuit de ervaring in de kinderopvang en de onderwijsachtergrond van enkele managementleden, kwam in 2006 de vraag van een basisschool om de overblijf te gaan uitbesteden. Aangezien de wet- en regelgeving vanaf augustus 2007 scholen verplicht hier voorzieningen voor te treffen, volgden er al snel meer scholen/schoolbesturen met de vraag dit vorm te geven op de school zelf.

Vanuit de overblijf werd er ook al snel gesproken over een voor- en/of buitenschoolse opvang in de school. Bovendien is een opvang in de school zelf natuurlijk ook een optimale situatie. De kinderen blijven in hun eigen vertrouwde omgeving en kunnen met klas- en buurtgenootjes spelen en leren.

Boter, Kaas en Overblijf levert personeel en materiaal op de afgesproken locatie om dit alles vorm te geven. De school heeft op deze manier weinig omkijken naar de “regelkant” van de opvang. Op iedere school zijn de omstandigheden/faciliteiten anders, dat betekent dus dat er altijd maatwerk geleverd wordt. Ook worden er in overleg met de school afspraken gemaakt over hoe de regels op de opvang aan kunnen sluiten op die van de school. Uitgangspunt daarbij is dat de kinderen tijdens de opvang vrije tijd hebben en dus niet meer in de schoolbanken zitten.

Waar staan wij voor

De kinderopvang is medeopvoeder, dat is een feit. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen zich binnen de opvang op een natuurlijke manier kunnen ontplooien. Er zijn een aantal speerpunten die wij belangrijk vinden en waar wij ons op richten:

– Veiligheid en vertrouwen
– De kinderen staan altijd voorop
– De aandacht is gericht op het speelse beleven
– Het ontmoeten van andere kinderen
– Ontspannen, beleven en ervaren, zowel binnen als buiten
– Uitdaging bieden d.m.v. verschillende activiteiten
– Geen verplichte deelname aan activiteiten