Oudercommissie

(Alleen voor BSO en Dagopvang locaties en niet voor TSO)

Het doel van de oudercommissie, bestaande uit minimaal 3 ouders, is om de collectieve belangen van de ouders en hun kinderen zo goed mogelijk te behartigen. Er is regelmatig overleg (4 maal per jaar) met de leiding en leidsters van Boter, Kaas en Overblijf over het beleid en de uitvoering daarvan. Dit overleg is in principe vrij toegankelijk na aanmelding bij de voorzitter.

Adviesrecht

Onder de nieuwe wet heeft de oudercommissie verzwaard adviesrecht gekregen op:

  • wijze van uitvoering kwaliteitsbeleid
  • voeding, opvoeding, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid
  • openingstijden
  • klachtenregeling
  • prijs

Als het kindercentra wijzigingen wil doorvoeren op een van deze punten zal de oudercommissie hierover moeten worden ingelicht en geadviseerd. Uiteraard fungeert de oudercommissie ook als klankbord voor de ondernemer en is het de bedoeling om samen een veilige en gedegen opvang neer te zetten.

Deelcommissies

De oudercommissies voeren een deel van de taken uit via deelcommissies. Deze deelcommissies organiseren allerlei activiteiten voor ouders, leidsters en kinderen.

Dag van de Leidsters

Een van de dingen die de oudercommissie regelt is de dag van de leidsters. De leidsters van de kinderdagverblijven worden dan extra in het zonnetje gezet. De oudercommissie regelt dan ook een aardigheidje voor alle leidsters.

10-minuten gesprekken

Op deze avonden zijn ook de leden van de oudercommissies aanwezig. Meestal zijn zij te vinden in de koffiehoek. Zij kunnen dan uw vragen beantwoorden over deze commissies. Ook voeren zij tijdens deze avonden enquetes uit met het doel om uw kinderdagverblijf te evalueren op diverse punten. De uitslag van deze enquete vindt u t.z.t. op deze site.

Hoe de oudercommissie te benaderen?

Indien u meer wilt weten over de oudercommissie en wat deze doen, dan kunt u een e-mail sturen naar: info@boterkaasenoverblijf.nl wij zorgen er dan voor dat de mail bij de juiste persoon terecht komt. Tegen de tijd dat de oudercommissie is samengesteld voor de afzonderlijke locaties, vindt u op deze plek het directe mailadres.

Admiraal de Ruyter: ocadmiraalderuyter@gmail.com
BSO Buiten Gewoon: ouderciebuitengewoon@gmail.com

Wilt u ook lid worden van de oudercommissie?

Indien er nog plaats is binnen de oudercommissie dan kunt u lid worden. Er zijn enkele oudercommissies en het is alleen mogelijk om lid te worden van de oudercommissie van het kinderdagverblijf/BSO dat uw kind bezoekt.