Kinderopvang

Bij Boter Kaas & Overblijf vinden wij kinderopvang van groot belang. We willen u, als ouder, graag een zo divers mogelijk aanbod aanbieden, zodat ons aanbod goed aan sluit bij uw wensen.

Met een breed scala aan kinderopvangdiensten bieden wij ouders praktische oplossingen en kinderen een gezellige, huiselijke leeromgeving die hen stimuleert en uitdaagt. De leeftijd van uw kind en de kwaliteit van de dienstverlening heeft daarbij onze continue aandacht.
Betrouwbaarheid betekent zekerheid voor ouders, vandaag maar ook morgen. Wij bieden continuïteit en komen onze afspraken na. Omdat wij als uitgangspunt hanteren dat ieder kind uniek is, stellen wij voortdurend de hoogste eisen aan onszelf en onze omgeving. Wij communiceren open met onze klanten en bieden een veilige plek voor de kinderen die ons worden toevertrouwd.

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en werken continu aan die kwaliteit door het uitvoeren van tevredenheidonderzoeken, evaluaties van pedagogisch beleid en door de eigen werkwijze met een kritische blik te bekijken.